WizDx Ez-Buffer™

Produkt WizDx Ez-BufferTM  jest przeznaczony do przeprowadzania skróconej procedury izolacji manualnej kwasów nukleinowych z wymazów z jamy nosowo-gardłowej. Bufor stanowi jednocześnie nośnik, na który pobiera się materiał  (wymaz) od pacjenta. Po zastosowaniu się do kolejnych etapów zgodnie z instrukcją producenta (poddanie próbki obróbce termicznej, odwirowanie) uzyskiwany jest produkt,  gotowy do bezpośredniego użycia w reakcji PCR.

Jeśli nie przeprowadza się reakcji PCR natychmiast po otrzymaniu lizatu konieczne jest jego zamrożenie w temperaturze -20 ° C. Lizat pozostaje w tych warunkach stabilny przez 30 dni.

Ez – Buffer jest zoptymalizowany pod kątem produktów CrystalMix. Wykazuje także kompatybilność
z innymi testami do diagnostyki molekularnej.

Do przeprowadzenia izolacji niezbędne są:

  • Termoblok (temperatura grzania nie mniejsza niż 90°C)
  • Pipety z filtrem 100-1000 ul
  • Probówki typu eppendorf 1,5 ml z zamykanym wieczkiem
  • Mikro-wirówka lub wirówko-worteks
  • Próbki do badania pobrane do jałowych probówek  zawierających 700 ul Ez – Buffer można izolować zgodnie z instrukcją natychmiast po pozyskaniu lub przechowywać w zamrożeniu w temperaturze -20° C lub 80 °C. Przy transporcie próbek należy zachować wszystkie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa.

Procedura procesu izolacji:

  1. Dodać do jałowych probówek z zamykanym wieczkiem 700 ul Ez – Buffer
  2. Umieścić w probówce wymaz pobrany od pacjenta i szczelnie zamknąć probówkę.
  3. Ogrzewać próbkę w termobloku w 90°C przez 5 minut
  4. Zwirować przez 1 minutę (worteks)
  5. Uzyskany lizat jest gotowy do reakcji PCR. Należy dodać 5 do 20 ul lizatu do PCR Mix. W przypadku testów PCR CrystalMix należy dodać 20 ul uzyskanego lizatu.

Kontrola jakości produktu potwierdzona Certyfikatem ISO 13485.
Bufor jest stabilny w temperaturze pokojowej nie wymaga przechowywania w lodówce.

Nasza Misja

Rozpowszechnianie wysokiej jakości, profesjonalnych produktów przeznaczonych do diagnostyki zgodnie z oczekiwaniami wszystkich Klientów.