WYPOSAŻENIE

Termocykler – Exicler ™ 96 (wer.4)

Nowoczesny, wysoko wydajny 96-dołkowy system zaprojektowany do zastosowań PCR.

Izolator – ExiPrep™ 96 Lite

Wysoko wydajne i szybkie urządzenie przeznaczone do ekstrakcji kwasów nukleinowych metodą magnetyczną. Dostosowane do indywidualnych potrzeb Użytkownika, umożliwia jednoczesną izolację max. 96 próbek.

Izolator – ExiPrep™ 48

ExiPrep ™ 48 urządzenie do automatycznej ekstrakcji kwasów nukleinowych z co najmniej 8 do 48 próbek jednocześnie.

Izolator – ExiPrep™ 16 Plus

ExiPrep 16 Plus to laboratoryjny system do automatycznej ekstrakcji DNA lub RNA z różnych próbek biologicznych, w tym tkanek, krwi pełnej, surowicy, osocza, wymazów, bakterii, drożdży itp.

AccuLoader ™

Urządzenie ułatwiające dozowanie próbek do odpowiednich dołków.